Nisbah Sinonim


Nisbah Sinonim Kata Kerja Borang

  • memperuntukkan dole, mengedar, apportion, gunakan, berurusan, mengeluarkan, memberi, membekal, bungkusan.

Nisbah Sinonim Kata Majmuk Borang

  • bahagian saham, elaun, peruntukan kuota, mengukur, meed, pittance, dole, peruntukan, sebahagian.
  • hubungan peratus, kadar, peratusan, saham, perbandingan, pengundian, kuota, surat-menyurat, ijazah.
  • keseimbangan, keharmonian, simetri, surat-menyurat, perjanjian, congruity, analogi.
  • peruntukan kuota, ukuran, peratusan nisbah, dividen, hirisan, potong, peratus, pecahan.
Nisbah Pautan Sinonim: mengedar, apportion, gunakan, mengeluarkan, memberi, elaun, mengukur, meed, pittance, dole, peruntukan, sebahagian, kadar, peratusan, saham, perbandingan, kuota, surat-menyurat, ijazah, keseimbangan, surat-menyurat, perjanjian, congruity, analogi, ukuran, hirisan, potong, pecahan,