Analogi Sinonim


Analogi Sinonim Kata Majmuk Borang

  • persamaan, selari, bandingan, surat-menyurat, perbandingan, kesetaraan, homology, bawakan.
Analogi Pautan Sinonim: persamaan, selari, bandingan, surat-menyurat, perbandingan, kesetaraan, bawakan,

Analogi Antonim