Peratusan Sinonim


Peratusan Sinonim Kata Majmuk Borang

  • perkadaran, nisbah, pecahan, peratus, bahagian, langkah, kadar, kuota, saham, sebahagian, sekeping, potong, faedah, dividen, peruntukan, komisen, elaun, divvy.
Peratusan Pautan Sinonim: nisbah, pecahan, bahagian, langkah, kadar, kuota, saham, sebahagian, sekeping, potong, peruntukan, elaun, divvy,