Perjanjian Sinonim


Perjanjian Sinonim Kata Kerja Borang

  • berjanji bersetuju, kontrak, berjanji, menjalankan, menyatakan, tawar-menawar, melibatkan diri.
  • berkelakuan bertindak, kelakuan diri, comport diri sendiri, merawat, mengendalikan, menghadapi, menguruskan, teruskan, bertindak balas, berfungsi, memenuhi.
  • mengedar, memberi, menyerahkan, memberikan, gunakan, menyebarkan, berikan, mentadbir, mengenakan, mengeluarkan, menyampaikan, bersurai, disiarkan.
  • perdagangan, berunding, menguruskan, tawar-menawar, lalu lintas, barter, mengunjungi.

Perjanjian Sinonim Kata Majmuk Borang

  • kuantiti, jumlah, setakat ijazah, bahagian, banyak, langkah, nombor, saham, kumpulan, tandan, peruntukan.
  • padat, perjanjian kontrak, janji, ikrar, tawar-menawar, perkiraan, persefahaman, pakatan, perjanjian.
  • pakatan, padat, perjanjian, entente, persefahaman, perjanjian concordat, konvensyen, tawar-menawar, kontrak, bon.
  • pemahaman pakatan, kontrak, persetujuan, perjanjian, entente, padat, tawar-menawar, cartel, perikatan.
  • transaksi urusan manuver, helah, tipu, taktik, persediaan, padat, kontrak, memahami, pakatan, entente, penginapan, skim.
Perjanjian Pautan Sinonim: kontrak, menjalankan, menyatakan, tawar-menawar, melibatkan diri, merawat, mengendalikan, menghadapi, menguruskan, teruskan, bertindak balas, berfungsi, memenuhi, mengedar, memberi, menyerahkan, memberikan, gunakan, menyebarkan, mentadbir, mengenakan, mengeluarkan, menyampaikan, bersurai, perdagangan, berunding, menguruskan, tawar-menawar, lalu lintas, mengunjungi, kuantiti, jumlah, bahagian, banyak, langkah, nombor, saham, kumpulan, peruntukan, padat, janji, ikrar, tawar-menawar, pakatan, perjanjian, pakatan, padat, perjanjian, entente, konvensyen, tawar-menawar, kontrak, bon, kontrak, perjanjian, entente, padat, tawar-menawar, perikatan, helah, tipu, taktik, persediaan, padat, kontrak, memahami, pakatan, entente, penginapan, skim,