Gunakan Sinonim


Gunakan Sinonim Kata Kerja Borang

  • rendam imbue, ia meresap, tindakan yang begitu pantas, suffuse, impregnate, menjalar, menyemai, basah, ret, mengisi.
Gunakan Pautan Sinonim: ia meresap, tindakan yang begitu pantas, suffuse, impregnate, menjalar, menyemai, basah,

Gunakan Antonim