Memberi Sinonim


Memberi Sinonim Kata Kerja Borang

  • berikan, mengedar, berurusan, membayar, menyebarkan, scatter, strew.
  • membuat dikenali, menerbitkan mengumumkan, mengisytiharkan, laporan, iklan.
  • menderma, berikan, menyerahkan, menyumbang, membentangkan, mengedar, mengurniakan.
  • mengeluarkan, menghantar keluar menghembus nafas, melepaskan, menghasilkan.
  • menyampaikan daftar, menyampaikan, bekalan, dinyatakan, menyebut, menyiarkan, menerbitkan, menunjukkan, menghasilkan, menyebabkan, menawarkan.
  • tindakan, hasil, geran, membenarkan, melepaskan, menyebabkan, memberi, menyerahkan, bahagian dengan.

Memberi Sinonim Kata Majmuk Borang

  • daya tahan.

Memberi Sinonim Kata Sifat Borang

  • belakang, hindmost, di sebalik, selepas, seterusnya, berjaya, mengikuti, kemudian, berikutnya, kedua.
Memberi Pautan Sinonim: mengedar, membayar, menyebarkan, strew, mengisytiharkan, laporan, iklan, menderma, menyerahkan, menyumbang, mengedar, mengurniakan, mengeluarkan, melepaskan, menghasilkan, menyampaikan, bekalan, dinyatakan, menyebut, menerbitkan, menunjukkan, menghasilkan, menyebabkan, menawarkan, tindakan, hasil, geran, membenarkan, melepaskan, menyebabkan, memberi, menyerahkan, bahagian dengan, daya tahan, belakang, hindmost, selepas, seterusnya, berjaya, kemudian, berikutnya, kedua,

Memberi Antonim