Mengedar Sinonim


Mengedar Sinonim Kata Kerja Borang

  • bungkusan berurusan, difahamkan, menghulurkan bantuan, berkongsi, gunakan, peruntukkan, membahagikan, apportion, memperuntukkan, scatter, menyebarkan, strew, meresap, disiarkan.
Mengedar Pautan Sinonim: difahamkan, berkongsi, gunakan, apportion, memperuntukkan, menyebarkan, strew, meresap,

Mengedar Antonim