Kadar Sinonim


Kadar Sinonim Kata Kerja Borang

  • menganggarkan, menilai, kedudukan, gred, mempertimbangkan, menganggap, menyangka, adjudge, anggap, kelas, tahan, assay, tempat.
  • scold.

Kadar Sinonim Kata Majmuk Borang

  • harga, nilai, kos, bernilai, penilaian, tarif, impost, levi.
  • kelas ijazah, pangkat, status, kedudukan, berdiri, sfera, stesen.
Kadar Pautan Sinonim: menilai, kedudukan, gred, menganggap, menyangka, adjudge, anggap, tahan, assay, tempat, scold, harga, nilai, bernilai, penilaian, levi, pangkat, kedudukan, berdiri, sfera, stesen,