Peruntukan Sinonim


Peruntukan Sinonim Kata Majmuk Borang

  • bahagian saham, bahagian perjanjian, pecahan, petak, peratus, elaun, peruntukan, sekeping, nisbah, banyak, mengukur, kuota.
  • makanan, provender, victuals, bekalan, purveyance, asas, keperluan, staples, rezeki, khasiat, edibles, barangan runcit, catuan.
  • peruntukan dana, elaun, bajet, peruntukan, perbelanjaan, calon.
  • peruntukan.
  • prearrangement perkiraan asas, spadework, penyediaan, kesediaan, langkah berjaga-jaga, perolehan, penginapan.
  • proviso syarat, ketetapan, syarat, jika, kelayakan, tempahan pra-syarat, sekatan, pengecualian, tanggungan, janji.
  • rampasan.
Peruntukan Pautan Sinonim: pecahan, petak, elaun, peruntukan, sekeping, nisbah, banyak, mengukur, kuota, makanan, provender, victuals, bekalan, purveyance, asas, keperluan, rezeki, khasiat, catuan, elaun, bajet, peruntukan, perbelanjaan, calon, peruntukan, kesediaan, langkah berjaga-jaga, penginapan, ketetapan, syarat, kelayakan, sekatan, pengecualian, janji, rampasan,