Elaun Sinonim


Elaun Sinonim Kata Majmuk Borang

  • peruntukan, saham, calon, pendapatan, nisbah, subsidi, kuota, pembayaran, dividen, anuiti, dispensasi, honorarium, yuran, pengasingan, dole, membelanjakan wang, wang saku, duit pin.
Elaun Pautan Sinonim: peruntukan, saham, calon, pendapatan, nisbah, kuota, pembayaran, anuiti, dispensasi, yuran, dole,