Apportion Sinonim


Apportion Sinonim Kata Kerja Borang

  • memperuntukkan bungkusan, memperuntukkan, dato, difahamkan, gunakan, dole, mengukur, mengedar, berurusan, berkongsi.
Apportion Pautan Sinonim: memperuntukkan, difahamkan, gunakan, dole, mengukur, mengedar, berkongsi,