Mengeluarkan Sinonim


Mengeluarkan Sinonim Kata Kerja Borang

  • melaksanakan, memberi, memancar, meresap, menghantar, membuang, merembes, membolehkan, menghembus, menyebut.
Mengeluarkan Pautan Sinonim: melaksanakan, memberi, memancar, meresap, menghantar, membuang, merembes, membolehkan, menyebut,