Congruity Sinonim


Congruity Sinonim Kata Majmuk Borang

  • perjanjian harmoniousness, giat, kecergasan, concord, surat-menyurat, kesesuaian, keserasian, kepatuhan, konsisten, pertinence.
Congruity Pautan Sinonim: giat, kecergasan, concord, surat-menyurat, kesesuaian, konsisten, pertinence,

Congruity Antonim