Perbandingan Sinonim


Perbandingan Sinonim Adverb Borang

  • sebahagiannya.

Perbandingan Sinonim Kata Majmuk Borang

  • persamaan, perbandingan, identiti, bandingan, kesetaraan, analogousness, kehomogenan, giat, pariti, hubungan.
  • sepadan, persamaan korelasi, simile, perbezaan, analogi, pangkat, kedudukan, mengumpul, crosscheck, likening.

Perbandingan Sinonim Kata Sifat Borang

  • saudara, selari, kontinjen, serupa, anggaran, sementara, seperti, setanding, bersyarat, diubahsuai, figuratif.
Perbandingan Pautan Sinonim: sebahagiannya, persamaan, perbandingan, identiti, bandingan, kesetaraan, giat, pariti, sepadan, analogi, pangkat, kedudukan, mengumpul, saudara, selari, kontinjen, serupa, anggaran, sementara, seperti, setanding, bersyarat,

Perbandingan Antonim