Memberikan Sinonim


Memberikan Sinonim Kata Kerja Borang

  • mendedahkan mendedahkan, mendedahkan, membongkar, tattle, memberitahu, bocor, mengkhianati, blab, blurt, squeal.
  • menyerahkan berikan, menderma, bahagian dengan, menjual, memberi, barang ganti.
Memberikan Pautan Sinonim: mendedahkan, membongkar, tattle, memberitahu, mengkhianati, blab, blurt, squeal, menderma, bahagian dengan, menjual, memberi,