Memperluaskan Sinonim


Memperluaskan Sinonim Kata Kerja Borang

  • memanjangkan terus, protract, memanjangkan, menangguhkan, melengahkan, menarik keluar, tinggal.
  • memperluaskan membesarkan, memperluaskan, meresap, umum, menyebarkan, outspread, menambah, menguatkan.
  • menawarkan mengemukakan, memberi, berkongsi, berikan, tender, mengemukakan, proffer, hadir.
  • meregangkan luluskan, melakarkan, unroll, uncurl, memanjangkan, elongate.
Memperluaskan Pautan Sinonim: protract, memanjangkan, menangguhkan, menarik keluar, tinggal, memperluaskan, meresap, menyebarkan, outspread, menambah, menguatkan, memberi, berkongsi, tender, mengemukakan, proffer, melakarkan, memanjangkan, elongate,

Memperluaskan Antonim