Memanjangkan Sinonim


Memanjangkan Sinonim Kata Kerja Borang

  • elongate memperluas, melanjutkan, meregangkan, memanjangkan, protract, spin, terus, meningkatkan, menarik keluar.
  • melanjutkan, memanjangkan, meneruskan, prolongate, meregangkan, protract, menarik keluar, mengheret, attenuate, mengekalkan, kelewatan, temporize, filibuster.
Memanjangkan Pautan Sinonim: memanjangkan, protract, meningkatkan, menarik keluar, memanjangkan, protract, menarik keluar, mengekalkan, kelewatan, temporize,

Memanjangkan Antonim