Protract Sinonim


Protract Sinonim Kata Kerja Borang

  • memanjangkan melanjutkan, menarik keluar, memanjangkan, kelewatan, meneruskan, mengekalkan, mengheret, attenuate, meregangkan.
Protract Pautan Sinonim: menarik keluar, memanjangkan, kelewatan, mengekalkan,

Protract Antonim