Apprise Sinonim


Apprise Sinonim Kata Kerja Borang

  • memaklumkan memaklumkan, menasihati, memberitahu, ringkas, beri amaran, menyedarkan, mendedahkan, membiasakan, amaran.
Apprise Pautan Sinonim: menasihati, memberitahu, ringkas, menyedarkan, mendedahkan, membiasakan, amaran,