Menyedarkan Sinonim


Menyedarkan Sinonim Kata Kerja Borang

  • memaklumkan kepada, mengarahkan, mengajar, mendidik, memperbaiki akhlak, menerangi, menjelaskan, membersihkan, apprise, bijaksana.
Menyedarkan Pautan Sinonim: mengarahkan, mengajar, mendidik, memperbaiki akhlak, menerangi, menjelaskan, membersihkan, apprise, bijaksana,

Menyedarkan Antonim