Menasihati Sinonim


Menasihati Sinonim Kata Kerja Borang

  • menyeru, memujuk, menggalakkan, mengesyorkan, membuat akuan, merangsang, menghasut, prom, entreat, tekan, goad, prod, amaran, berhati-hati, menasihati, menyuruh.
  • peguam mengesyorkan, membimbing, memimpin, tip off, mencadangkan, amaran, menggesa, berhati-hati, mengajar, menasihati, peguam bela.
Menasihati Pautan Sinonim: menyeru, memujuk, menggalakkan, mengesyorkan, membuat akuan, merangsang, menghasut, prom, entreat, tekan, goad, prod, amaran, berhati-hati, menasihati, menyuruh, mencadangkan, amaran, berhati-hati, mengajar, menasihati, peguam bela,