Abridge Sinonim


Abridge Sinonim Kata Kerja Borang

  • terpeluwap, memendekkan, abbreviate, meringkaskan, abstrak, mencerna, jumlah, menutup semula, recapitulate, mengurangkan, telescope.
Abridge Pautan Sinonim: terpeluwap, memendekkan, abbreviate, meringkaskan, abstrak, jumlah, recapitulate, mengurangkan,

Abridge Antonim