Abridge Antonim


Abridge Antonim Kata Kerja Borang

  • berkembang, membesarkan, memanjangkan, terperinci.

Abridge Sinonim