Abstrak Sinonim


Abstrak Sinonim Kata Sifat Borang

  • mendalam, sukar difahami, recondite, esoterik, sempadan, kompleks, halus, transenden, misteri, membentuk, sukar.
  • tidak umum, teori, nonspecific, nonrepresentational, sesuai, idealized, nyata, metafizik, matematik, falsafah, simbolik, umum, ideational, conceptualized.
Abstrak Pautan Sinonim: mendalam, sukar difahami, recondite, esoterik, sempadan, kompleks, halus, transenden, misteri, membentuk, sukar, teori, nonrepresentational, sesuai, nyata, metafizik, matematik, falsafah, simbolik,

Abstrak Antonim