Abadi Sinonim


Abadi Sinonim Kata Majmuk Borang

  • dewa dewi, dewa, demigod, ketuhanan.

Abadi Sinonim Kata Sifat Borang

  • abadi, kekal, deathless, imperishable, tidak henti-henti, bercuti, berterusan, tidak terhingga, tidak berkesudahan, boleh dihancurkan.
  • deathless kekal abadi, imperishable, tidak berkesudahan, boleh dihancurkan, tidak berubah-ubah, awet muda, abadi, tidak terhingga, berpanjangan, berkekalan, ada, dihargai, berterusan, terusan, selama-lamanya.
Abadi Pautan Sinonim: dewa, abadi, kekal, deathless, tidak henti-henti, berterusan, tidak berubah-ubah, abadi, berkekalan, ada, berterusan, terusan, selama-lamanya,

Abadi Antonim