Abadi Antonim


Abadi Antonim Kata Sifat Borang

  • Mayat, mudah rosak, alur-alur, fana, sementara, sekejap, lulus, forgettable.
  • Mayat, sekejap masuk, alur-alur, tidak kekal lama, sementara.

Abadi Sinonim