Mengkategorikan Sinonim


Mengkategorikan Sinonim Kata Kerja Borang

  • mengelaskan, denominate, memilih, katalog, pigeonhole, kelas, peruntukkan, kedudukan, jenama, tag, menerangkan, nama.
Mengkategorikan Pautan Sinonim: mengelaskan, denominate, memilih, katalog, kedudukan, jenama, tag, menerangkan, nama,