Jenama Sinonim


Jenama Sinonim Kata Kerja Borang

  • stigmatize, mencela, mengutuk, mendedahkan, mencirikan, tanda, label, isyarat, menuduh, gibbet.

Jenama Sinonim Kata Majmuk Borang

  • cap dagangan, nama dagangan, membuat, tanda, label, mohor, nama, earmark, hallmark.
  • jenis jenis jenis, pelbagai, sepertinya, spesies, genus, denominasi, jawatan, setem, pelakon, sifat, watak, pujukan.
Jenama Pautan Sinonim: mencela, mengutuk, mendedahkan, mencirikan, tanda, label, isyarat, menuduh, cap dagangan, membuat, tanda, label, nama, earmark, hallmark, pelbagai, spesies, genus, denominasi, jawatan, setem, pelakon, pujukan,