Mengelaskan Sinonim


Mengelaskan Sinonim Kata Kerja Borang

  • kaitkannya mengkategorikan, assort, mengatur, departmentalize, denominate, kumpulan, pendakap, labelkan, kedudukan, catalogue, gred, methodize, codify, tag.
Mengelaskan Pautan Sinonim: assort, denominate, kumpulan, pendakap, kedudukan, gred, methodize, codify, tag,