Tanda Sinonim


Tanda Sinonim Kata Kerja Borang

  • menulis menyokong, membuktikan, melanggan, inscribe, menanda, autograph.

Tanda Sinonim Kata Majmuk Borang

  • petunjuk, intimation, cadangan, isyarat, tanda, bukti, mengangguk, kesan, spoor, api neraka atu, jenama, sisa, oman, harbinger, giveaway.
  • simbol, tanda, lambang, cipher, watak, jenama, peranti, cap dagangan, hallmark, x.

Tanda Sinonim Kata Sifat Borang

  • terpesong, mendedahkan maklumat, tattletale, menunjukkan, tidak senonoh, ketara, gejala, bermakna, simbolik.
Tanda Pautan Sinonim: membuktikan, inscribe, menanda, petunjuk, intimation, cadangan, isyarat, tanda, bukti, kesan, spoor, jenama, sisa, harbinger, simbol, tanda, lambang, cipher, jenama, peranti, cap dagangan, hallmark, menunjukkan, tidak senonoh, ketara, gejala, bermakna, simbolik,