Nasihat Sinonim


Nasihat Sinonim Kata Majmuk Borang

  • nasihat, cadangan, petua, petunjuk, berhati-hati, bimbingan, tipoff, amaran, admonishment.
  • nasihat, pujukan, entreaty, desakan, galakan, akuan, injunksi, khutbah, berhati-hati, amaran, peringatan.
  • pemberitahuan maklumat, berita, laporan, communique, komunikasi, kecerdasan, khabar gembira, pencerahan.
Nasihat Pautan Sinonim: nasihat, cadangan, petua, petunjuk, berhati-hati, bimbingan, tipoff, amaran, nasihat, pujukan, entreaty, desakan, galakan, akuan, injunksi, khutbah, berhati-hati, amaran, peringatan, berita, laporan, komunikasi, khabar gembira, pencerahan,