Menegur Sinonim


Menegur Sinonim Kata Kerja Borang

  • reprove, mencela, rebuke, dicelakannya, chide, amaran, scold, chastise, upbraid, mengambil tugas, dengan, reprehend, memberitahu, chew.
  • reprove, menegur, objurgate, castigate, chide, mencela, upbraid, mencaci maki, dicelakannya, reprehend, amaran, scold, mengambil tugas, berpakaian ke bawah.

Menegur Sinonim Kata Majmuk Borang

  • penolakan, objurgation, reproof, celaan, castigation, peringatan, penghinaan, menyalahkan, scolding, berpakaian ke bawah.
  • reproof, menegur, penghinaan, scolding, kutukan, celaan, berpakaian, talking-to, menyebat lidah, admonishment, klasiknya, denunciation, upbraiding, castigation, omelan, mengunyah, what for.
Menegur Pautan Sinonim: reprove, mencela, chide, amaran, scold, chastise, upbraid, reprehend, memberitahu, chew, reprove, menegur, objurgate, castigate, chide, mencela, upbraid, mencaci maki, reprehend, amaran, scold, penolakan, reproof, peringatan, penghinaan, menyalahkan, reproof, menegur, penghinaan, kutukan, talking-to, denunciation, omelan,

Menegur Antonim