Dilate Sinonim


Dilate Sinonim Kata Kerja Borang

  • meluaskan membesarkan, mengembangkan, mengendurkan, membesar, merebak, meluaskan, membengkak, mengembung, menguatkan, meregangkan, membusungkan, melanjutkan, meletupkan, lilin.
Dilate Pautan Sinonim: mengembangkan, mengendurkan, meluaskan, membengkak, menguatkan, meletupkan, lilin,

Dilate Antonim