Meluaskan Sinonim


Meluaskan Sinonim Kata Kerja Borang

  • meluaskan menyebarkan, menguatkan, meregangkan, mengembangkan, melanjutkan, membesarkan, mendalamkan, menambah, besarkan.
Meluaskan Pautan Sinonim: menguatkan, mengembangkan, menambah, besarkan,

Meluaskan Antonim