Cara Sinonim


Cara Sinonim Kata Majmuk Borang

  • amalan cara, gaya, cara, prosedur, kaedah, pendekatan, teknik, sistem, fesyen, penggunaan, tabiat, wont, adat.
  • aspek, titik, khusus, terperinci, menghormati, bahagian, perkara, mempunyai.
  • cara, amalan, mod, kaedah, prosedur, rutin, kebiasaan, adat, penggunaan, wont, fesyen.
  • demeanor, galas, aspek udara, mien, nada, tempoh, pelakon, menghidupkan, kelakuan, tingkah laku, comportment.
  • gaya, mod, fesyen, jenis, pelbagai, urat, aspek, watak, sifat, bentuk, kaedah, sekolah, genre, penggunaan, peribahasa, pujukan, spesis, baka, setem, jenama.
  • hala tuju, rantau, laluan, padang, galas, baris, tindan, vektor.
  • jalan, padang, laluan, lorong, saluran, trek, akses, jejak, perjalanan, transit, kemajuan, jadual perjalanan.
  • jarak selang, tahap, regangan, panjang, ruang, span.
  • keinginan, hajat, akan, mewah, cita-cita, permintaan, keseronokan, keutamaan, pilihan.
Cara Pautan Sinonim: cara, prosedur, kaedah, pendekatan, teknik, fesyen, tabiat, wont, adat, aspek, titik, khusus, terperinci, menghormati, bahagian, perkara, mempunyai, cara, mod, kaedah, prosedur, rutin, kebiasaan, adat, wont, fesyen, demeanor, galas, mien, nada, tempoh, pelakon, menghidupkan, tingkah laku, comportment, mod, fesyen, jenis, pelbagai, urat, aspek, bentuk, kaedah, sekolah, genre, pujukan, spesis, baka, setem, jenama, hala tuju, rantau, laluan, galas, tindan, jalan, laluan, lorong, saluran, trek, akses, jejak, perjalanan, transit, jadual perjalanan, tahap, regangan, panjang, ruang, span, keinginan, hajat, akan, mewah, cita-cita, permintaan, keseronokan, keutamaan, pilihan,