Pujukan Sinonim


Pujukan Sinonim Kata Majmuk Borang

  • dorongan, penukaran, kaunseling, bimbingan, argumentation, mempengaruhi, pujukan.
  • kepercayaan perkenan, kepastian, certitude, apabila disabitkan, pendapat, pandangan.
  • mengambilkira potensi, persuasiveness, pengaruh, seductiveness, tentera, sah.
  • pujukan.
Pujukan Pautan Sinonim: dorongan, penukaran, bimbingan, argumentation, mempengaruhi, pujukan, kepastian, certitude, pendapat, tentera, sah, pujukan,

Pujukan Antonim