Penjelmaan Sinonim


Penjelmaan Sinonim Kata Majmuk Borang

  • ramai perwakilan, imej, perwakilan, kesedaran, manifestasi, ekspresi, contoh, perbadanan, exemplification.
Penjelmaan Pautan Sinonim: imej, perwakilan, kesedaran, manifestasi, contoh,