Contoh Sinonim


Contoh Sinonim Kata Kerja Borang

  • epitomize menggambarkan, typify, merangkumi, berdiri, personify, melambangkan, mewakili, menggambarkan, mencirikan, meringkaskan.
  • ujian rasa, cuba, pengalaman, songket, menjunam ke dalam, mencuba, assay, menilai, menganalisis.

Contoh Sinonim Kata Majmuk Borang

  • amaran, pengajaran, berhati-hati, duluan, kes uji.
  • bahagian bahagian bahagian, spesimen, sip, rasa, slip, cip, hirisan, wakil, aliquot.
  • contoh contoh, ilustrasi, kes, spesimen, exemplification, contoh, kes di titik.
  • contoh kes, ilustrasi, spesimen, contoh, prototaip, khusus, titik, exemplification.
  • model pola, paragon, ideal, nonpareil, contoh, standard, duluan, asal, kriteria, prototaip.
  • spesimen sampel, model, jenis, prototaip, perwakilan, huraian, contoh, archetype, mockup, contoh teladan, paragon, exemplification.
Contoh Pautan Sinonim: typify, merangkumi, berdiri, personify, mewakili, menggambarkan, mencirikan, meringkaskan, cuba, pengalaman, songket, assay, menilai, menganalisis, amaran, berhati-hati, spesimen, sip, rasa, slip, cip, hirisan, wakil, ilustrasi, kes, spesimen, contoh, ilustrasi, spesimen, contoh, prototaip, khusus, titik, paragon, nonpareil, contoh, standard, asal, kriteria, prototaip, model, jenis, prototaip, perwakilan, huraian, contoh, archetype, mockup, paragon,