Tidak Meluluskan Sinonim


Tidak Meluluskan Sinonim Kata Kerja Borang

  • mencela, mengkritik, objek, memberengut apabila tidak suka, deprecate, memperkecilkan, mengutuk, rebuke, amaran, disfavor.
Tidak Meluluskan Pautan Sinonim: mencela, mengkritik, objek, deprecate, memperkecilkan, mengutuk, amaran,

Tidak Meluluskan Antonim