Seret Sinonim


Seret Sinonim Kata Kerja Borang

  • tarik jarak, melukis, wira, tunda, trail, hale, lug.

Seret Sinonim Kata Majmuk Borang

  • bore perosak stiff, selimut basah, gangguan, sakit kepala, menitis, sakit.
  • curb, brek, semak, gabenor, menyumbat, geseran, gangguan, penghalang.
  • tarik, dalam, pengaruh, sambungan dalam trek, nikmat, clout.
Seret Pautan Sinonim: wira, tunda, hale, lug, selimut basah, gangguan, sakit kepala, sakit, curb, brek, semak, gabenor, menyumbat, geseran, gangguan, penghalang, tarik, dalam, nikmat, clout,

Seret Antonim