Saranan Sinonim


Saranan Sinonim Kata Majmuk Borang

  • skim cadangan, pelan, program, rang undang-undang, tawaran, gerakan.
  • teori, tesis, tawaran, hipotesis, idea, cadangan, euclid, resolusi, axiom, membina.
Saranan Pautan Sinonim: pelan, program, rang undang-undang, tawaran, teori, tesis, tawaran, hipotesis, idea, cadangan, euclid, resolusi, axiom, membina,