Rak Sinonim


Rak Sinonim Kata Kerja Borang

  • patut pelantar, tempat, array, mengatur, melupuskan, menggunakan, marshal, kumpulan, perintah.
  • torment membebankan, menganiayai, wring, penyeksaan, kesakitan, menimpakan, menghukum, menindas, cuba.

Rak Sinonim Kata Majmuk Borang

  • karang.
  • rangka, grating, rangka kerja, kekisi, krat scaffold, berdiri, katil bayi.
Rak Pautan Sinonim: tempat, melupuskan, menggunakan, kumpulan, perintah, menganiayai, wring, penyeksaan, kesakitan, menimpakan, menghukum, menindas, cuba, karang, rangka, grating, rangka kerja, kekisi, berdiri, katil bayi,

Rak Antonim