Nama SinonimNama Sinonim Kata Kerja Borang

  • cite tentukan, menunjukkan, menamakan, menyebut, memilih, mengenal pasti, menetapkan, labelkan, mencirikan, suruhanjaya, mewakilkan, menentukannya, membenarkan.
  • menyeru memanggil, labelkan, denominate, tajuk, melayakkan, mencirikan, cite, jangka, gaya, christen, baptize, nama samaran.

Nama Sinonim Kata Majmuk Borang

  • nama pena, alias, nom de plume, nama profesional, memegang nama, sobriquet, anonym.
  • reputasi, watak, kredit, kemasyhuran, bernilai, nota, keyakinan, perbezaan, terkenal, keunggulannya disempurnakan, penghormatan, pujian.
  • tetapi tajuk, tag, label, jawatan, cognomen, nama samaran, diasaskan, sobriquet, dimana.

Nama Pautan Sinonim: menunjukkan, menamakan, menyebut, memilih, mengenal pasti, menetapkan, mencirikan, suruhanjaya, menentukannya, membenarkan, denominate, tajuk, melayakkan, mencirikan, cite, jangka, christen, baptize, nama samaran, nama pena, alias, sobriquet, anonym, reputasi, kemasyhuran, bernilai, keyakinan, terkenal, keunggulannya disempurnakan, penghormatan, pujian, tag, label, jawatan, cognomen, nama samaran, diasaskan, sobriquet, dimana,