Musim Sinonim


Musim Sinonim Kata Kerja Borang

  • melembutkan mengimbangkan, mengurangkan, sederhana, meredakan, reda, menundukkan, muffle, nada, soft-pedal.
  • rempah, garam, perisa, lace.

Musim Sinonim Kata Majmuk Borang

  • era masa, zaman, tempoh, peringkat, ejaan, kursus, jangka, manakala, selang, regangan, span.
Musim Pautan Sinonim: mengurangkan, sederhana, meredakan, reda, menundukkan, muffle, nada, rempah, lace, zaman, tempoh, peringkat, kursus, jangka, selang, regangan, span,

Musim Antonim