Memegang Mengemukakan Sinonim


Memegang Mengemukakan Sinonim Kata Kerja Borang

  • kepada mengajar, declaim, speechify, orate, sermonize, descant, perbincangan, bercakap, alamat.
Memegang Mengemukakan Pautan Sinonim: declaim, speechify, orate, sermonize, perbincangan, bercakap, alamat,