Mampu Sinonim


Mampu Sinonim Kata Kerja Borang

  • menyediakan.

Mampu Sinonim Kata Sifat Borang

  • biasa, purata, jalan kilang, untalented, ungifted.
  • cekap, sesuai dan mencukupi, sehingga, terlatih, mahir, mampu mengamalkan, berasaskan, berkelayakan, versed di.
  • kompeten, mampu dan layak, sesuai, mencukupi, adroit, cekap, dicapai, berkemahiran, disesuaikan, berbakat, dipasang.
  • pintar cerdas, berbakat, hebat, pakar, kreatif, merekacipta, dicapai, alami, cemerlang, lincah, apt, adroit.
Mampu Pautan Sinonim: menyediakan, biasa, purata, cekap, mahir, berkelayakan, kompeten, sesuai, mencukupi, adroit, cekap, dicapai, berbakat, berbakat, hebat, pakar, kreatif, merekacipta, dicapai, alami, cemerlang, apt, adroit,

Mampu Antonim