Jarak Sinonim


Jarak Sinonim Kata Kerja Borang

  • heret, tarik, tunda, menarik, hale, lug, wira, dalam troli, membawa, trak, pengangkutan.

Jarak Sinonim Kata Majmuk Borang

  • ruang, panjang, setakat, keluarkan, farness, span, jangkauan, pelbagai, regangan, jurang, selang, tempoh, margin, luput.
Jarak Pautan Sinonim: tarik, tunda, menarik, hale, lug, wira, membawa, pengangkutan, ruang, panjang, farness, span, pelbagai, regangan, jurang, selang, tempoh, margin, luput,