Gamut Sinonim


Gamut Sinonim Kata Majmuk Borang

  • pelbagai skop, kompas, jangkauan, sapu, ken, tahap, kawasan, medan, skala, skop, horizon, orbit.
Gamut Pautan Sinonim: kompas, sapu, ken, tahap, kawasan, skala, skop, horizon, orbit,