Flip Sinonim


Flip Sinonim Kata Kerja Borang

  • freak out, kehilangan seseorang cool, pergi ape, balik satu tudung.
  • penting, kuis, melambungkan, twirl, membuang, spin, melemparkan, legam, flounce, lakonan.

Flip Sinonim Kata Majmuk Borang

  • penting melambungkan, twirl, spin, kuis, legam, membuang, yank, twitch, mula, jiggle.
Flip Pautan Sinonim: penting, kuis, twirl, membuang, melemparkan, twirl, kuis, membuang, yank, twitch, mula, jiggle,

Flip Antonim