Abysmal Sinonim


Abysmal Sinonim Kata Sifat Borang

  • mendalam, tidak berkesudahan, tak terhingga, immeasurable, terbilang, besar, warna, bukan kepalang, hangat, sukar dipercayai, seorang pakar dikalangan, melampau, kelas pertama, tidak dapat dibayangkan.
Abysmal Pautan Sinonim: mendalam, tak terhingga, immeasurable, terbilang, besar, warna, bukan kepalang, seorang pakar dikalangan, melampau, kelas pertama,